Publicatie-1 in weekblad ‘DE STER’ 9 maart 2004 in de editie Kralingen/Crooswijk en 23 maart 2004 in de editie Alexanderpolder


Van schadevergoeding tot reïntegratie

Sandra Berk*), zelfstandig schoonheidsspecialiste, rijdt 's middags na een bezoek aan de supermarkt met haar auto naar huis. Als zij voor de stoplichten staat te wachten, voelt zij plotseling een doffe klap. Een automobilist, die te laat zag dat het stoplicht op rood stond, kon niet meer tijdig remmen. Hij heeft haar auto aan de achterzijde aangereden. Als mevrouw Berk uitstapt voelt haar nek pijnlijk aan, maar verder gaat het wel. Nadat zij gegevens heeft uitgewisseld met de achteroprijder, rijdt zij met een forse deuk in de bumper van haar auto naar huis. In de loop van de dag gaat zij zich steeds beroerder voelen en de twee klanten die zij die avond in haar schoonheidssalon zou ontvangen, moet zij noodgedwongen afzeggen. De volgende morgen belt zij haar huisarts voor een afspraak. Die stelt vast dat zij een "whiplash" heeft opgelopen. In de komende weken nemen de klachten niet af. Het grootste deel van haar klanten moet zij afzeggen en voor het huishouden, dat zij altijd zelf deed, moet zij nu iemand inhuren. Terwijl zij minder verdient, nemen haar kosten toe. Tot overmaat van ramp blijken enkele van haar klanten inmiddels te zijn overgestapt naar een andere schoonheidsspecialiste. Zij maakte zich grote zorgen over haar toekomst.
 
Dit is een voorbeeld van een zaak, waarmee mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt in haar praktijk als letselschade-advocaat geregeld te maken krijgt. Zij zorgt ervoor dat mevrouw Berk zodanige voorschotten ontvangt van de aansprakelijke verzekeraar, dat zij er financieel niet op achteruitgaat. Als uiteindelijk blijkt dat mevrouw Berk haar werk als schoonheidsspecialiste nog maar voor 50% kan uitvoeren, regelt zij dat de verzekeraar het gemiste inkomen, zowel in het verleden al in de toekomst, vergoedt. Ook voor andere schadeposten regelt zij een vergoeding, zoals de kosten van huishoudelijke hulp, de medische kosten die onder het eigen risico van de ziektekostenverzekering vallen, de reiskosten in verband met de medische behandelingen en een smartengeldvergoeding.

Mr. Jacqueline Hendriks van Vugt adviseert haar cliënten over de mogelijkheden die er bestaan om, ondanks de beperkingen, zoveel mogelijk als vóór het ongeval door te leven. Dat advies kan uiteenlopen van de weg wijzen naar instanties en voorzieningen voor huishoudelijke hulp en eventuele hulpmiddelen (thuis of op het werk), tot het inschakelen van een reïntegratiedeskundige, om haar cliënt te adviseren en te ondersteunen bij het behoud van de eigen baan of het vinden van een andere baan. Meestal vindt tevens overleg plaats met de aansprakelijke verzekeraar, die eventuele kosten zal moeten betalen.
 
Het is voor een slachtoffer vrijwel ondoenlijk geworden om de schade te regelen met de verzekeraar van de wederpartij. Er moet iemand aan zijn of haar zijde staan om het nodige tegenwicht te kunnen geven tegen verzekeraars, die er tenslotte alle belang bij hebben om zo weinig mogelijk uit te keren. Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt is door haar jarenlange ervaring, haar persoonlijke en betrokken werkwijze en haar voortvarende aanpak, in staat om slachtoffers optimale rechtshulp te verlenen. Als specialist op het gebied van letselschade is zij aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten "LSA".

Wist u trouwens dat in letselzaken de aansprakelijke verzekeraar de advocaatkosten moet betalen? Als slachtoffer hoeft u dan niets, of slechts een gering deel van de kosten, te betalen.
 
Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt verleent eveneens juridische bijstand aan mensen met problemen op het gebied van het personen- en familierecht, met name bij echtscheidingen. Daarbij heeft zij niet alleen oog voor een goede juridische afwikkeling, maar ook voor de praktische en emotionele kanten van de zaak. Voordat de beslissing tot echtscheiding is genomen, is er in de meeste gevallen een heel proces aan voorafgegaan. Zowel voor de echtgenoten, maar zeker ook voor de kinderen, is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Ook hier weet zij door haar ervaring en persoonlijke benadering in vrijwel alle gevallen voor haar cliënten de in hun situatie beste oplossing te realiseren.
 
Haar praktijk kenmerkt zich door zaken die sterk ingrijpen in het menselijke leven. In letselschadezaken wordt het slachtoffer immers geconfronteerd met een (plotselinge) inbreuk op zijn of haar gezondheid, terwijl ook echtscheidingen en daaruit voortvloeiende problemen een enorme impact kunnen hebben op het (geestelijke) welbevinden van de betrokkenen.
 
Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt houdt kantoor in Brainpark II in Rotterdam-Kralingen. Het kantoor is goed bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer (ca. twee minuten lopen vanaf metrostation Kralingse Zoom).Op website: www.hvv-adv.nl is meer informatie te vinden over dit kantoor.
 
 Advocatenkantoor Hendriks van Vugt
Mr. Jacqueline W.M. Hendriks-van Vugt
Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
tel. 010-204 59 40
fax 010-204 55 55
e-mailadres: info@hvv-adv.nl

*) ter bescherming van de privacy is de naam "Sandra Berk" een gefingeerde naam