Publicatie-2 in weekblad ‘DE STER’ 14 september 2004 in de editie Kralingen/Crooswijk en in de editie Alexanderpolder 13 oktober 2004

 

 
 

Een ongeluk komt nooit alleen

"Een ongeluk komt nooit alleen". Dat is een gezegde dat helaas in de praktijk nogal eens bewaarheid wordt. Daarover kan de heer Jansen meepraten. Afgelopen najaar zat hij 's ochtends in de tram, toen deze op een kruising door een vrachtwagen werd aangereden. Hij raakte met zijn knieën de trambank voor hem en liep daarbij knieletsel op. In het ziekenhuis wordt hij geopereerd, waarbij echter -zo later blijkt- een "medische kunstfout" wordt gemaakt. Hoewel ook zonder de gemaakte fout in het ziekenhuis de kans op volledig herstel niet zeker was, is door de medische kunstfout volledig herstel in ieder geval niet meer aan de orde. Voetballen kan de heer Jansen wel vergeten en langere stukken lopen lukt ook niet meer. Ook in zijn werk ondervindt de heer Jansen moeilijkheden. Hij is werkzaam in een magazijn, waar hij veel moet lopen en staan. Door de klachten kan hij alleen lichtere, aangepaste wetboeken b&w02 werkzaamheden verrichten.

Er is één geluk bij een ongeluk. De verzekeraar van de vrachtwagen is aansprakelijk voor de aanrijding met de tram. Deze verzekeraar moet de schade van heer Jansen vergoeden. Het gaat dan niet alleen om de schade ten gevolge van de aanrijding, maar ook om de verergering van de schade door de medische kunstfout. De heer Jansen hoeft dus niet ook nog het ziekenhuis aan te spreken. De verzekeraar van de vrachtwagen en de verzekeraar van het ziekenhuis moeten dit onderling regelen.

De heer Jansen is voorlopig niet van de zaak af. Een letselzaak kan pas worden geregeld als er sprake is van een "medische eindsituatie". Bij blijvend letsel is daarvan meestal pas sprake vanaf zo'n twee jaar na het ongeval. Vanwege de verstrekkende gevolgen die een dergelijk ongeval kan hebben, is juridische bijstand onmisbaar. De kosten van die bijstand zijn eveneens schade voor de heer Jansen en dienen dus door de verzekeraar van de vrachtwagen te worden vergoed.

Dit is een voorbeeld uit de praktijk van letselschadeadvocaat mr. Jacqueline Hendriks van Vugt. In het belang van de privacy van betrokkene zijn naam en omstandigheden aangepast.
Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt
Advocatenkantoor Hendriks van Vugt
Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
tel. 010-204 59 40
fax  010-204 55 55
e-mailadres: info@hvv-adv.nl