Kosten bij letselschade

 
 

Verkeersongevallen/ongevallen op het werk
Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. In dat geval hoeft u in vrijwel alle gevallen zelf geen kosten te betalen. Als de aansprakelijkheid nog niet is erkend (bijvoorbeeld kort na een ongeval), maar onze inschatting is dat dit geen probleem zal zijn, dan hoeft u de kosten van juridische bijstand niet zelf voor te schieten. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, dient de verzekeraar de kosten alsnog te vergoeden. Als al bij aanvang van de zaak duidelijk is dat het niet eenvoudig zal zijn om aansprakelijkheid van de wederpartij aan te tonen, dan zal aan u een voorschot in rekening worden gebracht. Dat wordt vooraf met u besproken. Als u voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komt, betaalt u alleen een eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover klikt u op: gefinancierde rechtsbijstand. Komt aansprakelijkheid uiteindelijk vast te staan, dan krijgt u de betaalde kosten of eigen bijdrage (geheel of gedeeltelijk) terug.

Medische fout
Een eerste beoordeling van de haalbaarheid van uw zaak bedraagt
€ 1.500,00 inclusief BTW. Eventuele kosten die behandelende artsen in rekening brengen voor het verstrekken van medische informatie worden afzonderlijk in rekening gebracht. Aan de hand van de beschikbare medische informatie zal mijn medisch adviseur uw zaak beoordelen, waarna ik u advies zal geven over de kans op succes van uw claim.

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komt, betaalt u voor de juridische bijstand alleen een eigen bijdrage.
Voor meer informatie hierover klikt u op: gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval worden de de kosten die de behandelende artsen in rekening brengen voor het verstrekken van medische informatie afzonderlijk in rekening gebracht. Voor de kosten van medische advisering is het veelal mogelijk om een subsidie te krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand (als u voor een toevoeging in aanmerking komt). Als u wilt weten hoe hoog de kosten in uw geval (bij benadering) zullen zijn, neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op.