Personen- en familierecht

 
  Wilt u scheiden of wil uw partner scheiden, dan heeft u juridische bijstand nodig. Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt kan u informeren en adviseren over de gevolgen die een echtscheiding voor u zal hebben.

Bij een echtscheiding zal een regeling getroffen moeten worden voor de gezamenlijke bezittingen en schulden en als er huwelijkse voorwaarden zijn (die moeten dan vóór of tijdens het huwelijk door een notaris zijn opgesteld) moet worden beoordeeld of daar nog rechten en plichten uit voortvloeien. Voorts bestaat er mogelijk recht op partneralimentatie en dient de hoogte daarvan te worden bepaald. Ook dienen er over de kinderen afspraken te worden gemaakt, zoals over hun verblijfplaats, de omgang en de kinderalimentatie. Afspraken over de kinderen dienen vanaf 1 maart 2009 door de ouders in een zgn. "ouderschapsplan"
te worden vastgelegd.

Mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt kan u informeren over uw rechten en plichten. Als het voor u niet mogelijk is om met uw partner in hoofdlijnen tot overeenstemming te komen, dan zal zij namens u onderhandelen met uw partner of zijn of haar advocaat. Voorts zal zij de echtscheidingsprocedure voor u voeren.

Het is mogelijk dat de relatie tussen u en uw partner zodanig is verslechterd, dat u heeft besloten al feitelijk uit elkaar te gaan. Als het niet mogelijk blijkt om afspraken te maken met uw partner voor de periode tot aan de echtscheiding, dan is het mogelijk om de rechtbank te vragen om "voorlopige voorzieningen" te treffen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bijdrage in het levensonderhoud voor u en/of de kinderen of een omgangsregeling met de kinderen, als deze bij uw partner verblijven.

Daarnaast kan mr. Jacqueline Hendriks van Vugt u bijstaan bij diverse problemen die voortvloeien uit het huwelijk of de echtscheiding, zoals bij gezags- en omgangsproblemen over de kinderen, straat- en contactverboden etc.