Gefinancierde rechtsbijstand
 
 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan een eigen bijdrage tussen de € 196,- en
€ 823,- afhankelijk van de hoogte van uw inkomen *).

U kunt een korting van € 53 krijgen op de eigen bijdrage als u eerst een bezoek brengt aan het Juridisch Loket en daar een diagnosedocument laat opstellen. Zie Juridisch Loket onder "Hoe we werken" - "Doorverwijzing naar advocaat".
U kunt het Juridisch Loket dan vragen om verwijzing naar mr. J.W.M. Hendriks-van Vugt. U kunt ook eerst contact met ons opnemen en dan in overleg met ons de verwijzing/het diagnosedocument regelen.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden de hieronder genoemde inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). Deze gegevens worden door de belastingdienst aan de Raad verstrekt.

Inkomensnormen en eigen bijdragen

Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin


Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen

t/m € 26.500

€ 196

t/m € 19.100

€ 26.501 - € 27.500

€ 360

€ 19.101 - € 19.800

€ 27.501 - € 28.800

€ 514

€ 19.801 - € 20.800

€ 28.801 - € 32.100

€ 669

€ 20.801 - € 22.700

€ 32.101 - € 38.000

€ 823

€ 22.701 - € 26.900

 

Vermogensnormen
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen:

Tabel Heffingvrij Vermogen

 

Vrijgesteld per persoon

Toeslag per minderjarig kind


2016 (het peiljaar)€ 24.437


VERVALLEN

 

Valt u door de hoogte van uw inkomen of vermogen net buiten de toevoegingsgrenzen, dan betaalt u per uur voor de verleende rechtsbijstand. Een aangepast uurtarief is in dat geval bespreekbaar.

*) bedragen geldend per 1 januari 2018 (de bedragen worden periodiek aangepast; zie hiervoor ook de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org)