Advocatenkantoor Hendriks van Vugt is per 1 februari 2021 verhuisd van de Lichtenauerlaan naar de Fascinatio Boulevard.

  • darkblurbg
    Advocatenkantoor
    Hendriks van Vugt

Dronepiloot die fietster verwondde moet letselschadevergoeding betalen

Een man die in mei 2020 een fietster verwondde met zijn drone, heeft een betalingsregeling getroffen voor het vergoeden van letselschade. De fietster werd geraakt door de drone nadat het onbemande vliegende vaartuig door een windvlaag boven het fietspad terechtkwam. De vrouw kreeg de drone vervolgens tegen haar hoofd en liep daarbij blijvend oogletsel op.

Een derde van ondernemers niet verzekerd tegen letselschade

Uit een onderzoek van de bank Knab blijkt dat niet alle ondernemers een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Zo heeft binnen de persoonlijke dienstverlening 67 procent een aansprakelijkheidsverzekering. Binnen de bouwsector is dit 81 procent.

Door medische misser had oud-voetballer maandenlang ernstige spierspasmen

Het leven van oud-voetballer Jurgen Boon veranderde in 2006 drastisch na een ongeval met een mountainbike. Boon liep daarbij een dwarslaesie op. Een medische ingreep – die de spierspasmen ten gevolge van de dwarslaesie in zijn benen zou moeten verminderen – mislukte.

Schadevergoeding na uitblijven zorg coronapatiënt

Nabestaanden van een overleden coronapatiënt krijgen 10.000 euro schadevergoeding van verzekeringsmaatschappij VvAA, doordat Spoedpost Enschede fouten maakte. De huisartsenpost stuurde geen arts naar de coronapatiënt, terwijl medische zorg op dat moment wél noodzakelijk was.

Maaltijdbezorger op e-bike vaak onvoldoende verzekerd bij letselschade

RTL Nieuws meldde onlangs dat een gedeelte van de maaltijdbezorgers in Nederland niet is verzekerd als deze op een e-bike rijdt. Bij een aanrijding kan de e-bike namelijk buiten de aansprakelijkheidsdekking van de verzekering vallen. Zowel ondernemers als verzekeraars zijn hiervan meestal niet op de hoogte. 

Zieke ex-stewardess wint rechtszaak over uitkering

Onlangs won een ex-stewardess – die naar eigen zeggen lijdt aan het aerotoxisch syndroom – een zaak over het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het arbeidscontract van de vrouw werd ontbonden toen de vrouw niet meer kon werken wegens gezondheidsklachten. Maar het UWV weigerde haar een uitkering op grond van de WIA toe te kennen.

Onderzoek naar incompetente belangenbehartigers in letselschadezaken

Een trage afhandeling van letselschadezaken is voor het Verbond van Verzekeraars aanleiding om onderzoek te doen naar incompetente belangenbehartigers.. Het onderzoek richt zich op belangenbehartigers die de schaderegeling van hun cliënt frustreren door geen informatie aan te leveren bij de verzekeraar of die niet op redelijke verzoeken  reageren. Maar ook belangenbehartigers die facturen voor buitengerechtelijke kosten via de verzekeraar vergoed krijgen en daarnaast kosten in rekening brengen bij het slachtoffer. Dit is het zogenoemde dubbeldeclareren. Dat kan een bepaald bedrag zijn of zelfs een percentage van de schade-uitkering.

Verplichting bijhouden blootstelling gevaarlijke stoffen genegeerd

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts zeven procent van de organisaties een volledige beoordeling en toetsing deed voor alle gevaarlijke stoffen waarmee binnen deze organisaties wordt gewerkt. Maar liefst 70 procent heeft bovendien geen enkele blootstellingsbeoordeling uitgevoerd. Ook negeren werkgevers massaal de verplichting om bij te houden welke werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6 en ethanol.

Overlijden kind moet wake-up call zijn voor kinderopvang

De ouders van een 4-jarige meisje dat vorig jaar om het leven kwam bij een ongeval in een kinderopvang, spreken de hoop uit dat alle mensen die met kinderen werken van het ongeval leren. Het kind kwam om het leven toen een losstaande brandwerende deur op haar viel. Daarbij liep het meisje ernstig hersenletsel op. Een dag later overleed ze aan haar verwondingen.

Onderzoek naleving Arbowet ProRail bij spoorwerk

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over respirabel kwartsstof die vrijkomt bij werkzaamheden aan spoorballast, is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) een onderzoek gestart. Respirabel kwartsstof bestaat uit stofdeeltjes die ingeademd kunnen worden. De minuscule deeltjes dringen diep door in de luchtwegen en kunnen hier achterblijven. Dit kan ernstige longaandoeningen veroorzaken, zoals longfibrose, kortademigheid en kanker.

Gemeenten draaien op voor kosten letselschade

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat verzekeraars gemeenten laten opdraaien voor letselschadekosten die deze zelf zouden moeten betalen. Denk aan kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aan mensen die blijvend letsel opliepen door een verkeers- of bedrijfsongeval.