• darkblurbg
    Advocatenkantoor
    Hendriks van Vugt

Afwikkeling letselschadeclaims veteranen neemt vaak jaren in beslag

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen is van mening dat de behandeling van letselschadezaken binnen Defensie korter moet. Wanneer veteranen tijdens een uitzending lichamelijk of psychisch letsel oplopen, duurt de afhandeling van hun zaak vaak jaren. Hierover ontvangt Van Zutphen dan ook regelmatig klachten.

Financiële paragraaf Handreiking zorgschade: beter ten halve gekeerd, dan…

De Letselschade Raad heeft de financiële paragraaf van de Handreiking Zorgschade ter consultatie openbaar gemaakt. Door een commissie binnen de ASP is dit concept bestudeerd. In een vandaag aan de Letselschade Raad toegezonden zienswijze kraakt de ASP een aantal harde noten.

Jonge vrouw loopt ernstig letsel op na hondenbeet

Onlangs werd een jonge vrouw in Den Haag gebeten door een pitbull. Het voorval gebeurde nadat de vrouw een ander hondje dat door het dier werd belaagd wilde redden.

Groot deel Kamer wil snellere uitbetaling letselschadevergoeding

Wanneer letselschadeslachtoffers recht hebben op schadevergoeding, moeten zij sneller worden uitbetaald. Dit liet een groot deel van de Tweede Kamer onlangs weten. De VVD erkent problemen, maar wil niet meteen wet- en regelgeving aanpassen.

Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering van de  ASP op 19 november jl. zijn er een aantal mutaties opgetreden in het bestuur.

Geen schadevergoeding voor oud-medewerkers Defensie die met chroom-6 werkten

Drie oud-defensiemedewerkers krijgen geen financiële vergoeding voor het feit dat zij zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) meldt dat hun specifieke aandoeningen niet voorkomen op de lijst met aan chroom-6 verwante gezondheidsklachten die is opgesteld.

Tweede Kamer debatteert over langlopende letselzaken

Op 28 oktober jl. is door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (onder meer) gedebatteerd over langlopende letselzaken. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de Universiteit Utrecht naar langlopende letselzaken en de kabinetsreactie op dit onderzoek. Langlopende letselzaken gaan de ASP na aan het hart. Daarom heeft de ASP voorafgaand aan het debat de Kamerleden van achtergrondinformatie voorzien.

Verslagenheid onder nabestaanden van patiënten Nijmeegse oncoloog

Onlangs sprak het gerechtshof uit dat er geen bewijs is van medische missers of disfunctioneren in de zaak tegen een Nijmeegse oncoloog. Volgens het hof heeft het ziekenhuis waar de arts reeds zeven jaar werkte, haar onvoldoende de kans gegeven om haar werk te verbeteren.

 

Preventie beroepsziekten door gevaarlijke stoffen kan gerichter

Volgens wetenschappers Anjoeka Pronk (TNO) en Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht) kan de preventie van beroepsziekten die te herleiden zijn aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen veel gerichter. Niet iedereen die aan een stof wordt blootgesteld wordt namelijk ziek. De mensen die ziek worden, worden dat bovendien niet op hetzelfde moment.