Advocatenkantoor Hendriks van Vugt is per 1 februari 2021 verhuisd van de Lichtenauerlaan naar de Fascinatio Boulevard.

  • darkblurbg
    Advocatenkantoor
    Hendriks van Vugt

mr. Jacqueline van Vugt kan u bijstaan als
u slachtoffer bent geworden van, bijvoorbeeld:

Veel slachtoffers zijn gewond geraakt door een verkeersongeval. Het gaat dan met name om automobilisten, motorrijders, bromfietsers, fietsers en voetgangers. Maar ook passagiers van tram, bus of trein kunnen gewond raken, bijvoorbeeld door een aanrijding. Mr. Jacqueline van Vugt verleent hen rechtshulp bij het verhalen van hun schade.

Het komt nog steeds voor dat werknemers betrokken raken bij een ongeval op het werk, omdat er geen sprake was van veilige werkomstandigheden. Ook kan er sprake zijn van een beroepsziekte, bijvoorbeeld als gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen (OPS) of computerwerk onder slechte werkomstandigheden (RSI). Mr. Jacqueline van Vugt staat hen bij om hun schade te verhalen.

Bij medische behandelingen worden ook fouten gemaakt. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn en leiden tot (blijvend) letsel of overlijden. Voorbeelden zijn het missen van een diagnose, fouten bij operaties, het toedienen van verkeerde medicijnen of het niet informeren van de patiënt over de risico’s die aan bepaalde behandelingen kleven.

In de meeste gevallen staat niet bij voorbaat vast dat er sprake is van een medische fout. Het enkele gegeven dat het resultaat van de behandeling ongewenst is, is daarvoor namelijk niet voldoende bewijs. Mr. Jacqueline van Vugt staat patiënten bij met de noodzakelijke ondersteuning van een medisch adviseur, zowel in schadevergoedingsacties als in tuchtzaken.

Het komt helaas regelmatig voor dat mensen worden mishandeld met (blijvend) lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg. Meestal is de dader hiervoor niet verzekerd. Mr. Jacqueline van Vugt verleent rechtshulp aan slachtoffers voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Zij onderhoudt contact met politie en justitie en gaat zo nodig met het slachtoffer mee naar de zitting.

Er zijn nog steeds producten op de markt die onveilig zijn en letsel veroorzaken. Het kan gaan om gebruiksvoorwerpen, elektrische apparaten, maar ook om medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Mr. Jacqueline van Vugt staat hen bij om van de producent een schadevergoeding te verkrijgen.

Zelfstandigen die ziek worden kunnen een geschil krijgen met hun particuliere arbeidongeschiktheidsverzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar is bijvoorbeeld niet bereid om een uitkering te verstrekken of wil slechts een gedeeltelijke uitkering verstrekken.

Mensen die een ongevallenverzekering hebben afgesloten (bijvoorbeeld een gezinsongevallenpolis of als aanvulling op de autoverzekering of collectief via de werkgever of de school) kunnen een verschil van mening krijgen met de ongevallenverzekeraar over de hoogte van het uit te keren bedrag. Mr. Jacqueline van Vugt staat hen bij het verkrijgen van de uitkering waar zij recht op hebben.

Schade vaststellen

In overleg met u zal zij de omvang van uw schade vaststellen en daarover in onderhandeling treden met de aansprakelijke partij of de aansprakelijkheidsverzekeraar. Zij zal u begeleiden bij het hele traject, vanaf het eerste contact tot aan de eindregeling van uw zaak. Als u hieraan de voorkeur geeft, kan zij u ook thuis bezoeken.

Contact opnemen

Het is u misschien opgevallen dat er behalve advocaten ook letselschadebureaus hun diensten aanbieden aan slachtoffers. De kwaliteit van de rechtsbijstand wordt voor een groot deel bepaald door de ervaring en deskundigheid van de persoon die u bijstaat. Als u kiest voor juridische bijstand door Advocatenkantoor Hendriks van Vugt, dan heeft u de garantie dat u wordt bijgestaan door mr. Jacqueline van Vugt persoonlijk en niet door een willekeurige medewerker. Zij staat al 30 jaar letselschadeslachtoffers bij.

Als letselschadeadvocaat heeft mr. Jacqueline van Vugt een gedegen specialisatie-opleiding gevolgd (LSA/Grotiusopleiding Personenschade). Zij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten "LSA". Alleen advocaten met minimaal 5 jaar praktijkervaring die deze specialisatie-opleiding met succes hebben afgerond, komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de "LSA". Ter behoud van het lidmaatschap is permanente nascholing verplicht.

Voorts is zij lid van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade "ASP" en de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten"WAA".

Haar streven is erop gericht om uw zaak in overleg met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar te regelen. Mocht een gerechtelijke procedure echter noodzakelijk blijken, dan zal zij u daarin als advocaat bijstaan. U hoeft dus niet verwezen te worden naar een andere belangenbehartiger, zoals onvermijdelijk is als uw zaak aanvankelijk door een niet-advocaat (al dan niet jurist) zou zijn behandeld.

Contact

Advocatenkantoor Hendriks van Vugt

Bezoekadres en postadres: 
The Mark
Fascinatio Boulevard 220
3065 WB Rotterdam

E: info@hvv-adv.nl
T: 010 200 4480

Let op: ook nieuw telefoonnummer,
postbus vervalt.

Social media